Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek, stuur een e-mail naar: onderzoek@windmolenverlichting.nl

Pers
Voor persinformatie kan contact opgenomen worden met:
Nuon Mediarelaties
Telefoon: 088 098 88 88
E-mailadres: mediarelaties@nuon.com

#windmolenlicht

 

 

Fotograaf dagfoto's: Jorrit Lousberg | Fotograaf nachtfoto: Rob Jastrzebski

Altijd op de hoogte zijn? Volg het onderzoek op Twitter. 
@windmolenlicht