Veelgestelde vragen

Waarom zijn de lampen nodig?

Dit heeft te maken met de wettelijke eisen die gesteld zijn aan obstakels hoger van 100 meter. In verband met vliegverkeer zoals: burgerluchtvaart, reddingshelikopters, militair vliegverkeer, KLPD, vliegscholen.

Zijn dit internationale regels?

Dit is inderdaad internationaal geregeld en die zijn op hun beurt weer nationaal ingevoerd. Dit is gebeurd op basis van de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Maar ook in andere landen worden deze regels toegepast. Kijk maar naar Duitsland bijvoorbeeld. 

Wat is er, in vogelvlucht al gedaan om de proef te laten plaatsvinden?

Vanaf het moment dat er kenbaar was dat er vragen waren over de verlichting zijn we in contact getreden met diverse partijen. Want er zijn veel verschillende belanghebbenden in dit project. Lokale overheden, Rijksoverheid, Provincie, Windbranche en de Park eigenaar zelf. Er is sprake geweest van vooroverleg, onderzoek technisch mogelijkheden, opzetten pilot ism met belanghebbende partijen.

Wanneer start de proef?

We zullen dit jaar nog starten en schatten in dat de proef zo’n 6 tot 9 maanden zal gaan duren. 

Is dit het enige windpark waar de lichten hinder veroorzaken?

Dit windpark is het eerste echt grote windpark in Nederland waar de windmolens zo hoog zijn dat er sprake was van deze vorm van verlichting. Daarom is de aandacht ook naar dit windpark uit gegaan. Voor alle betrokken partijen schept dit een precedent omdat we in Nederland totaal binnen nu en 7 jaar toch  6000 MW aan wind willen realiseren op land. In de toekomst zullen veel windparken bestaan uit dit soort windmolens.

Wat houdt de pilot in?

In het onderzoek worden drie verschillende verlichtingsvarianten geanalyseerd.

 

Dit zijn:

1.             Contourverlichting; alleen de windmolens aan de randen van het windpark krijgen verlichting, waarbij ook wordt onderzocht of de verplichte maximale afstand van 900 meter tussen de overgebleven obstakellichten aan de randen vergroot kan worden.

2.             Vast brandend; de flitsende rode lampen van de contourverlichting branden tijdens de avond- en nachtperiode continu in plaats van knipperend.

3.             Variatie lichtintensiteit; door installatie van een helderheidssensor branden bij helder weer de lampen van variant 2 minder fel en bij slecht weer (regen, mist, sneeuw) feller.

Hoe weet u wat de voorkeur heeft?

Tijdens alle drie de fasen zullen we ook toetsen op luchtvaartveiligheid. Wat betekent dat we gedurende deze perioden ook de luchtvaart laten vliegen om te kijken hoe het is gesteld met de zichtbaarheid van het windpark. Daarnaast zullen we ook het effect meten op de omgeving.

Door middel van een digipanel wordt de mening van omwonenden, belanghebbenden en andere betrokkenen meegenomen in het onderzoek. Deelnemers van het digipanel krijgen in de onderzoeksperiode een aantal keer een online vragenlijst waarop zij hun ervaringen kunnen delen. Binnenkort wordt een gerichte campagne gestart om deelnemers te werven en kunnen geïnteresseerden voor het digipanel zich aanmelden op een website.

Hoe werkt het onderzoek?

Mensen kunnen zich via de website www.windmolenverlichting.nl aanmelden. De deelnemers zullen we vervolgens in elke fase van het onderzoek vragen stellen over de wijze waarop het windpark verlicht zal worden. Per e-mail ontvangen deelnemers een link naar een online enquete die ingevuld kan worden. 

Hoe komen jullie aan deelnemers voor het onderzoek?

Via de communicatiekanalen van de lokale gemeentes zullen we mensen oproepen om zich in te schrijven.

Kunt u aangeven wat er voor alternatieven zijn?

Dat weten wij na afloop van de pilot. Dat kunnen we nu nog niet aangeven.

Wie is eigenlijk opdrachtgever van de pilot?

Dit doen we gezamenlijk met de volgende partijen: RVO, Ministerie van I&M, Provincie Flevoland, Gemeente Zeewolde, IL&T en Nuon. Er is geen specifieke opdrachtgever.

Wanneer verwachten jullie resultaat?

Een half jaar tot 9 maanden na start van de pilot.

Hoe vaak knipperen de lampen?

De lampen knipperen zo’n 20 tot 60 x per minuut.

Wat is de omvang van de lampen?

Dit heet in vakterm Candela. Overdag 20.000 Candela witlicht en bij nacht 2000 candela roodlicht. De candela (symbool cd) is de SI-eenheid van lichtsterkte. De lichtsterkte geeft aan hoeveel licht zich bevindt in ieder stukje van een lichtbundel. De candela is een van de zeven basiseenheden van het SI (Internationale Stelsel van Eenheden). Eén candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van een gewone kaars. Meer info via wikipedia

Altijd op de hoogte zijn? Volg het onderzoek op Twitter. 
@windmolenlicht