Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Rijk, provincie Flevoland, gemeente Zeewolde, Nederlandse Wind Energie Associatie en windparkeigenaar Nuon werken samen aan het onderzoek naar de beleving van windmolenverlichting. 

Altijd op de hoogte zijn? Volg het onderzoek op Twitter. 
@windmolenlicht