Nut en noodzaak

Windenergie is belangrijk voor het behalen van de duurzame energiedoelstellingen van Nederland. In het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde staan grotere molens die meer energie opwekken dan de huidige generatie windmolens. Daarmee speelt het windpark een belangrijke rol bij het waarmaken van de energieambities.

De molens van het Prinses Alexia Windpark (masthoogte 98 meter, tiphoogte 150 meter) hebben ook gevolgen voor de omgeving. Eén daarvan is de beleving van de verplichte verlichting van de windmolens voor de luchtvaartveiligheid.

Het rijk, provincie Flevoland en de windsector starten daarom op 1 december 2014 een onderzoek naar drie verschillende vormen van windmolenverlichting. Daarin staat de beleving van de verlichting centraal. Zowel de luchtvaart als omwonenden en belanghebbenden werken mee aan het onderzoek.

Met 36 windmolens behoort het Prinses Alexia Windpark tot één van de grootste windparken in Nederland. Toekomstige windparken in Nederland hebben steeds vaker deze omvang. Daarom volgen andere provincies en de windsector met belangstelling het onderzoek naar verschillende vormen van windmolenverlichting.

 

Altijd op de hoogte zijn? Volg het onderzoek op Twitter. 
@windmolenlicht